O nás


Působíme v oboru od roku 1991, jako OSVČ.

 • zkušenosti
 • 31

  let zkušeností
 • zkušenosti
 • 75

  úspěšnost ve výcviku
 • zkušenosti
 • 3333

  Žáků získalo řidičák
 • zkušenosti
 • 999999

  Najetých kilometrů

Uvedené km mám najeté od roku 1991 v 5 vozidlech značky ŠKODA


Nově mohou naši žáci využívat stránky mojeautoskola viz. odkaz níže.
Zde najdete všechna výuková videa a další materiály, které jsou nyní zdarma.

studovna.moje-autoskola.cz


Nové zkušební otázky v autoškolách.
Tisková zpráva a e-testy

nove otazky autoskoly


Aktuálně upozorňujeme na povinnost používání respirátorů kategorie FFP2 jak při praktickém výcviku, teoretické výuce i zkouškách.


autoskola-pohodlne.cz

(jsem zákazník Agentury Schröter s licenci na používanou literaturu a CD)

Důležitá informace


V roce 2022


AUTOŠKOLA PETR CHÝLEK


USKUTEČNÍ DALŠÍ KURZ PRO NOVÉ ZÁJEMCE O ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO
OPRÁVNĚNÍ SK. B V BŘEZNU 2022


Max. počet žadatelů pro kurz je 10 lidí.


Kurz trvá cca 2 až 3 měsíce.


Pokud Vám termín vyhovuje, přihlaste se již nyní.
Vyplňte formulář žádost o přijetí k výuce a výcviku uvedený níže a pošlete jej e-mailem.


E-MAIL :
SVAR.SKOLA.STUDENKA@M-ZONE.CZ

MOBIL:
+420 724 137 572

Sledujte facebookový profil

Facebook profil
Přihláška do autoškoly ke stažení i vyplnění on-line

Žádost o přijetí

Spolupracující autoškola pro sk. B a motocykly AAUTOŠKOLA ALEŠ STAŘINSKÝ


(jedná samostatně)

Info získáte na mobilu:
+420 606 813 642.


NOVÍ ZÁJEMCI SI ZAJDOU KE SVÉMU PRAKTICKÉMU LÉKAŘI PRO


POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
(POTVRZENÍ PLATÍ 3 MĚSÍCE)
A TO PAK PŘIDAJÍ K VYPLŇENÉ A PODEPSANÉ ŽÁDOSTI (NA JEDNOM LISTU - OBOUSTRANNÝ DOKUMENT) S AKTUÁLNÍM DATEM PO ABSOLVOVÁNÍ PROHLÍDKY U LÉKAŘE
DO 18 LET VĚKU ŽADATELE JE NUTNÝ I PODPIS RODIČE.

Žádost o přijetí k výuce


SOUBOR PDF OBSAHUJE EDITOVATELNÝ FORMULÁŘ PRO ZASLÁNÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU NA:
SVAR.SKOLA.STUDENKA@M-ZONE.CZ
POŠTOU A TO: ŽÁDOST O PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU (VYTISKNOUT NA JEDEN LIST)
A LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL (VYDÁVÁ PRAKTICKÝ LÉKAŘ).


Stáhnout PDF
Stáhnout DOC

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 2022


Ke stažení

AKTUÁLNĚ PRO AUTOŠKOLY


Odkaz

ŠKOLENÍ A VÝUKA ON-LINE


asociace autoskol cr Metodika k provádění zkoušek asociace autoskol cr Informace k provádění zkoušek

Druhy skupin

Nabízíme níže uvedené druhy skupin, podskupin a jejich kombinace.
Motocykly od AM až po A - má na starosti pan Stařínský, dále také B (Renault - diesel). Čistě skupinu B má na starost pan Chýlek.


Služby

Druhy výcviku

Základní výcvik: výcvik na skupiny či podskupiny AM, A1, A2, A a B řidičského oprávnění můžete absolvovat jako úplní začátečníci.

Sdružený výcvik: Připravujete se na získání řidičského oprávnění více skupin současně. V praxi se jedná nejčastěji o skupiny A+B.

Rozšiřující výcvik: Tento druh výcviku absolvujete, když jako držitel řidičského oprávnění rozšiřujete o další skupinu, například z A1 na A apod, lze také kombinovat.

Doplňovací výuka a výcvik:
pokud jste neprospěli u závěrečné zkoušky a chcete si s autoškolou domluvit jízdy navíc

chcete-li si rozšířit řidičské oprávnění ze skupiny A1 na A2, nebo ze skupiny A2 na A, a máte-li praxi na nižší skupině alespoň 2 roky

chcete-li jako držitel skupiny B s omezením na automatickou převodovku získat skupinu B bez omezení

Referentské školení

Tzv. „referentské školení“ je školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (č.262/2006 Sb.), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Kondiční jízdy

Kondiční jízda je praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který již má řidičský průkaz. Podle konkrétního požadavku zákazníka můžeme nabídnout individuální schéma výcviku v závislosti na jeho účelu například pro řidiče, kteří například:

delší dobu neřídili motorové vozidlo a chtějí znovu získat jistotu za volantem
pravidelně neřídí a chtějí si řidičské dovednosti uchovat
se chtějí zdokonalit v řízení
chtějí vyzkoušet určitý typ vozidla, jehož koupi plánují
chtějí naučit průjezd konkrétní trasou

Vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení

Odborně Vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. Pomůžeme Vám s formulací žádosti o zkrácení trestu či sankce. Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole.


VÝUKA

Výuka probíhá v kritériích zákona 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
A vyhláškou č. 167/2002 Sb. ve znění s účinností od 1. listopadu 2015 (včetně grafického znázornění změn), najdete zde.
A také vyhláškou, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 Sb. s účinností od 1.ledna 2016 a kterou se ruší předpis: 30/2001 Sb.; 153/2003 Sb.; 176/2004 Sb.; 193/2006 Sb.; 507/2006 Sb.; 202/2008 Sb.; 91/2009 Sb.; 247/2010 Sb.; 290/2011 Sb. kompletní vyhlášku 294/2015 Sb. najdete zde
Dle novelizované vyhl. 277/2004 Sb. platné od 5.11.2015 nový tiskopis LÉKAŘSKÝ POSUDEK, lze objednat novelizované znění vyhlášky i tiskopis na těchto stránkách www.schroter.cz.
Rozpracované změny podle tisku 471, který projde procesem schválení v senátu.
Dokument 471, dokument 2000-361 a dokument 2000-247Praktická jízda: probíhá po dvou vyučovacích hodinách,
(1 vyuč. hodina = 45 min.), tj. 1hod a 30 min čistého času.

Spojené jízdy: (2 lidé) ve III. etapě výcviku trvají 3 hodiny.

Při nečekané překážce: z Vaší strany, kontaktuje co nejdříve svého lektora na telefonu.

Neomluvená jízda se musí uhradit autoškole ve výši 450,- Kč.

Zkoušky z pravidel - testy (PPV): se píšou se obvykle odpoledne ve 13hod v pondělí nebo ve středu (v úřední dny). Délka testu je maximálně 30min.

Místo konání zkoušky z testů je na radnici v Bílovci. Testy probíhají na počítačích a maximální počet bodů je 50, minimální počet bodů pro složení zkoušky je 43.

Na Úřadě v Bílovci u pokladny (v zelené budově), je nutné předem uhradit poplatek za zkoušky, který činí 700,- Kč..

Potvrzení o úhradě je nutné přinést s sebou na tyto testy vč. platného občanského průkazu nebo pasu.

Zkoušky z jízdy (OA): se provádějí v Novém Jičíně nebo v Ostravě a okolí. Sraz žadatelů o řidičské oprávnění je v den zkoušek obvykle v 8:30hod v Šenově u NJ u autoškoly R. Kalíšek nebo v Ostravě. Každý jezdí min. 30min a jezdí se v „náhodných“ dvojicích.

První dva žadatelé o ŘO jedou ráno s komisařem z Bílovce do NJ nebo Ostravy. V průběhu jízdy se prostřídají. Poslední dva jedou opět s komisařem z NJ nebo Ostravy do Bílovce a opět se v průběhu jízdy střídají. První polovina jízdy probíhá mezi obcemi a druhá polovina jízdy po městě NJ nebo Ostrava. Součástí zkoušky je i jízda po dálnici.

Zdravotní potvrzení: je platné 3 měsíce a musí být od praktického lékaře.
Potvrzení od odborných lékařů jsou individuální.
Např. „dyslektik nebo dysgrafik“ může psát testy až 60 min. !
Ostatní 30 min.

Čestné prohlášení: nově je nutné mít sebou čestné prohlášení že student netrpí žádným z uvedených příznaků Covid-19, viz dokumenty ke stažení výše.
Dokument dle přílohy vyplní a podepíše v den zahájení výuky.


Orientační ceník


Skupina Cena vč. DPH
Moto AM, A1, A2, A Dle dohody jen s autoškolou Aleš Stařinský
Auto B, A + B 12 900,-Kč

Záloha ke skupině B činí 6.000Kč, u skupiny A se cena domlouvá s autoškolou Ales Stařinský.
Záloha se uhradí na účet autoškoly po zahájení kurzu.
Petr Chýlek – autoškola : č.ú. : 0215178033 / 0800

Aleš Stařinský – autoškola: č.ú.: 1768612359 / 0800
Uvedené ceny jsou platné k 25.12.2022.

Pro více informací a přesnou kalkulaci ceny např. v případě výběru kombinaci více skupin nebo individuálním studijním plánu, nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Víte kolik stojí hodina jízdy v autoškole?
Spočítejte si jaké jsou opravdové náklady autoškol na jednu hodinu výcviku a zjistěte, že moc levná autoškola může být problém.
Více se dozvíte v dokumentu:


Cena autoškoly

Galerie

Naše galerie vozového parku, učeben jak ve Studénce tak v Novém Jičíně Autoškoly Kalíšek - místo zkoušek, tak i v Bílovci na radnici - místo testů.

Závěrem


Petr Chýlek Je lépe ztratit minutu v životě, než život v minutě.

Používáme učebnice

ucebnice

Více než sto tisíc čtenářů zvolilo tuto učebnici pro její názornost, velké množství fotografií a obrázků, i pro její celkovou kreativitu. Komiksovým způsobem vedený výklad látky se cíleně vztahuje vždy ke konkrétnímu vozidlu, řidiči, dopravní značce, apod.

Novinky v autoškole

asociace autoskol cr smrtaky Novinky v paregrafech

Autoškolské noviny a novinky v autoškole

Další užitečné odkazy
zakruta ministerstvo dopravy besib horazny autoskola
Na těchto stránkách si můžete vyzkoušet pomocí her pravidla silničního provozu, dále jak vypadají testy autoškol, naučit se základní pravidla bezpečnosti a další užitečné rady.

Kontakty

Provozovna (učebna) se nachází na ulici Malá Strana 301, Studénka. Viz mapy.
Přítomnost lektorů jen v době běžící výuky.
Dotazy o podmínkách výcviku na motocykl skupiny AM-A zadávejte prosím výhradně na Aleše Stařinského.

Trasa od autobusové zastávky Butovická škola, př. od Zemana.

Trasa od Benzinky.
AUTOŠKOLA CHÝLEK
Hlavní kontakty

Petr Chýlek
Arm. gen. L. Svobody 745
742 13 Studénka
IČ: 43579124

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, zapsána na ŽÚ v Bílovci.

KONTAKTY
svar.skola.studenka@m-zone.cz
+420 724 137 572

Čas pro jednání po telefonu:
Od 6.00 do 18.00 hod
Pak SMS do 22.00 hod

Jen pro výcvik skupiny B na osobním voze Škoda Fabia sedan - benzín.

AUTOŠKOLA STAŘÍNSKÝ
Spolupracujíci autoškola

Aleš Stařinský
Sjednocení 812
742 13 Studénka
IČ: 43579591

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, zapsána na ŽÚ v Bílovci.

KONTAKTY
alstal@email.cz
+420 606 813 642

Čas pro jednání po telefonu:
Od 6.00 do 18.00 hod
Pak SMS do 22.00 hod

Výhradní výcvik pro všechny skupiny ŘO motocyklů sk.A a dále pro sk.B osobní vůz Renault Megane – diesel..qrcode qrcode

Autoskola Chylek © 2015.